Záchovná stomatologie, Zubní ordinace, zubař, Šenov, Ostrava, Fajnezuby s.r.o.,zubní laboratoř, prevence, zubní kaz, šenov, ostrava

dooffy_header_jablko_2024.jpg dooffy_header_zena_2024.jpg

Záchovná stomatologie


Záchovná stomatologie


Záchovná stomatologie se zabývá sanací kazu a léčbou jeho následků.

Materiály používané na plombování:
  • Sypaný amalgam - Amalgamová výplň byla dříve míchana sestrou ručně, to ovšem znamenalo nepřesný poměr jednotlivých složek a jejich nedokonale promísení. Díky tomu nebylo možné zaručit stejnou kvalitu všech výplní. Proto se dnes používají amalgamátory, které zajistí přesnější dodržení poměru jednotlivých složek a jejich promíchání. Toto je výplň pokládaná zdravotní pojišťovnou za standardní a je tedy pojišťovnou plně hrazena. Cena hrazená pojišťovnou pokrývá lékaři náklady na 5-8 minut práce, jinak je značně prodělečná.
  • Kapslový amalgám - Lepšího a trvalejšího výsledku dosáhneme při použití kapslového amalgámu, který má již výrobcem přesně odměřený poměr jednotlivých složek. Ty se míchají ve speciálním amalgamátoru, který zajistí dokonalé promísení. Od standardního amalgámu se liší i příznivějším složením. Je mechanicky velmi odolný, působí antibakteriálně, utěsňuje okraje výplně proti průniku bakterií a jeho povrch je dokonale leštitelný, což snižuje riziko ulpívání plaku na jejím povrchu. Navíc je objemově stálý, nedochází k rozpínání jako u sypaného amalgámu, takže se snižuje riziko vzniku prasklin zubu. Kapslový amalgám však pojišťovna nehradí.
  • Fotokompozitní výplň - Bílá výplň (kompozit) nejen předčí amalgám esteticky, ale vyrovná se mu i funkčně. Amalgám v zubu drží pouze retenčně. Kompozitní výplň se se zubními tkáněmi pojí mikromechanicky a zajišťuje tak dokonalé spojení se zubem a navíc je schopná zub zpevnit. Nehrozí zde takové riziko prasknutí zubu jako u zubů ošetřených amalgámovou výplní. Velmi vhodná je proto také do avitálních zubů ("po vytažení nervu"), které jsou po preparaci oslabené a křehké. Bílou kompozitní výplň hradí pojišťovna pouze dětem do 18-ti let a to jen ve frontálním úseku chrupu.

      
 
                                                nevyhovující amalgám                 kapslový amalgám                       fotokompozitní výplň

 
Endodontické ošetření:

Uvnitř každého zubu se nachází dřeňová dutina obsahující nervově-cévní svazek. Pokud dojde k průniku kazu až do dřeňové dutiny, je nutné ze zubu infikovaný nerv odstranit a kanálky řádně vydezinfikovat. Tomuto ošetření říkámé endodontické ošetření. Jedná se tedy o ošetření kořenových kanálků. Může být prováděno ručními nebo strojovými nástroji. Endodontické ošetření je poměrně náročné, protože kořeny zubů jsou často zahnuté (někdy i do pravého úhlu) a průběh kořenových kanálků je velmi komplikovaný (nepravidelně se spojují nebo rozbíhají). Průběh a počet kořenových kanálků v zubu je u každého člověka jedinečný. Ve stoličkách může být i 5-6 kořenových kanálků a odstranění infekce ze všech bočních spojek a zahnutých kanálků je pak časově náročné. Pro dezinfekci kanálku je někdy nutné do zubu i opakovaně aplikovat provizorní léčebné pasty. Nakonec se kanálek musí hermeticky zaplnit, aby se zabránilo průniku bakterií z dutiny ústní skrz kanálek pod kořen zubu do kosti, kde by mohly vyvolat vznik zánětu ("váčku"). Úspěšnost endodontického ošetření z dlouhodobého hlediska se pohybuje mezi 60 a 70%. Po endodontickém ošetření následuje sanace korunkové části zubu výplní nebo korunkou. Protože zub bez nervu je křehký, je ve většině případů indikována spíš korunka, aby se zabránilo pozdější fraktuře zubu.
         
 
Endodontické ošetření rozlišujeme:
 
  • U standardního ošetření by se celá léčba měla stihnout během jedné návštěvy za cca 20 minut bez ohledu na komplikovanost situace, protože cenová úhrada pojišťovny nepokryje delší čas ošetření. Materiál a metody plnění kanálku použité u tohoto typu ošetření jsou zodpovědné nejen za riziko tmavého zabarvení zubu po plnění, ale především zde hrozí vyluhování výplně a vznik dutin. Ty pak umožní průnik bakterií, které mohou v kosti pod kořenem zubu vyvolat zánět ("váček").
  • Pokud si zaplatíte nadstandardní ošetření, zubní lékař není omezen časem. Dle potřeby je pak možné absolvovat 1-3 návštěvy, které jsou nutné k dokonalé eliminaci infekce ze zubu. K plnění kanálku se používají kvalitnější metody a také materiál, který odolává vyluhování. Podstatně se tak snižije riziko pozdějších komplikací (vzniku zánětu). Kvalitně ošetřený kořen je základ pro kvalitní ošetření zbytku zubu (výplní, korunkou).
 
 

    
                                                     nadstandardně endodonticky ošetřené 4 kanálky    nedokonale ošetřené kanálky

 
                                
                                                
 
Copyright © 2014 - 2024 Fajne zuby s.r.o..
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

MUDr. Kamil Mazuch

Vráclavská 1281
739 34 Šenov

GPS: N 49°47.15208', E 18°22.28097'

Telefon: +420 596 887 404

www.fajnezuby.cz